Кинезиология

Думата кинезиология произлиза от гръцки: κίνησις (кинезис) – движение и λόγος (логос) – наука, учение.
Кинезиологията е наука за движението на енергиите в тялото. Използват се древните познания на китайската медицина, енергийните меридиани, акупунктурните точки. Методът работи за намиране на дисбалансите в организма по отношение на движението на енергиите и коригирането им. Когато сме в нашата енергия ние сме в баланс, случват ни се с лекота прекрасни събития, постигаме успехи, чувстваме любов и радост.
Когато обаче сме създали някакъв дисбаланс усещаме или физически дискомфорт или не сме удовлетворени от това, което постигаме или не сме щастливи в отношенията си с другите.
На енергийно ниво това се случва като блокаж в някой от нашите меридиани. По този начин съответният орган или система в тялото ни не получава пълен приток на енергия, а освен това страдат и тези аспекти в емоционален и житейски план, за които този орган отговаря и символизира.Кинезиологията е най-динамично развиващият се холистично въздействащ метод.

Kak работи кинезиологията?

Кинезиологията използва мускулен тест за да се открият блокажите в тялото ни във всеки един аспект, да се получи една цялостна картина за движението на нашата енергия и след това да се балансират намерените дисбаланси – повишена или понижена енергия. Кинезиологът показва различните позиции за изолиране на всеки мускул и го тестува с позволението на клиента, отчитайки състоянието на тялото в резултатите на теста. По този начин се получава една схема на каналите на енергията и нейното движение.
По време на тестуване, когато мускулът е стабилен “силен” казваме, че е заключен и това на езика на кинезиологията означава, че енергията тече балансирано, че в този мускул няма дисбаланс.
Ако мускулът е нестабилен “слаб” в кинезиологията се нарича отключен и е показател за небалансирано протичане на енергията. Този мускул ще подлежи на “заключване” чрез различни техники на балансиране.Най-важното е,че когато енергията се балансира животът ни се подобрява във всеки един аспект.