Епигенетика

 

Думата епигенетика произлиза от гръцки: от ἐπι(епи)-над или отвъд и генетика (наука за гените) от γεννώ (генос) -раждам.

Науката епигенетика ни учи,че средата в която се развиват нашите клетки и по-точно нашето възприятие за средата моделират нашата биология непрекъснато.

Науката епигенетика обяснява неща като плацебо ефекта и спонтанно изцеление, за които до сега липсваше научна основа.

Клетъчният биолог Д-р Брус Липтън в своите книги„Биология на убежденията“ и „Спонтанна еволюция“ обяснява в дълбочина как емоциите влияят на гените. Епигенетичната наука също така разкрива, че ние ​​сме разширение на нашата среда, което включва нашите мисли и системи от вярвания. Епигенетиката ни разкрива ,че не сме жертви на гените си,а създатели и че това,което контролира нашия живот се нарича възприятие.Възприятието е вярване и поради тази причина нашите гени и живот се определят от нашите вярвания и убеждения,а те са променяеми.Това означава,че без значение кои са нашите родители,къде сме родени и т.н. ,ние можем да моделираме живота си по-осъзнато.