Вяра, Живот, истина

Всеки е Бог е обединяващата истина зад всяка световна религия

 

Всички световни религии съдържат една и съща истина,ако премахнем повърхностните аспекти на традициите на вярата:правила,ритуали и норми.В ядрото ​​на тези религии стои вечната идея,че

реалната идентичност на хората е Бог.

Това твърдение може да не изглежда очевидно или правдоподобно,защото повечето хора не свързват религиите на този свят с тази идея.Тя може би е била пазена в тайна от повечето привърженици на дадена религия и по този начин става отричана от мнозинството и се превръща в ерес,въпреки че истината е тази,която е породила религията.Когато разучаваме различните религии по света научаваме за множество различни морални идеи,правила и норми,които хората възприемат под думата религия,но почти никога не срещаме идеята,че всеки е Бог.Може би с изключение на индуизма.Съществува обаче и едно езотерично ниво на разбиране,което като че ли остава скрито.

Така например в юдаизмът има равинистки юдаизъм свързан с Тора,но има и Кабала или така нареченото мистично тълкувание на Тора.В ислямът има захир(външно) разбиране на Корана ,но има и батин (езотерично-скрито) разбиране.В будизмът откриваме традициите на Махаяна и Теравада ,но има и Ваджраяна,което се смята за скритото учение на Буда.В християнството в Евангелията се казва,че Исус разкрива мистериите на Небесното Царство само на учениците(последователите) му, докато за всички останали за тези мистерии се говори в притчи,които са виждани,но не възприемани и въпреки че са чувани,не са разбирани.В ранната история на християнството откриваме наличието на мистичното тълкуване на Христовото учение.Посланието му е,че не само той самият е Бог,но и че всички останали са Бог.Религиите в света се различават значително една от друга по отношение на правилата и ритуалите. Това е причина за много конфликти,но не е известно,че между тях същевременно има хармония,ако изследваме езотеричната им страна.Ако разгледаме това езотерично и мистично ядро ​​на световната религиозност ще видим две централни вярвания.Първото от тези вярвания е прераждането и второто е идеята,че истинската идентичност на човек е Бог.Думата Бог е термин за източника на цялото битие и основа на цялото съществуване.В индуизмът се нарича Брахман,в исляма се нарича Аллах,в християнството Бог е Логос(Исус) или Отец(3),в мистичния юдаизъм се нарича Айн Соф,в даоизма се нарича Дао,а в будизма основата на всичко се нарича Празнота.

Всеки е Бог е истината зад юдаизма

Равинският юдаизъм е съсредоточен около Синагогата и светите текстове като Тора и Талмуд,но в юдаизма винаги е съществувало това,което е известно като Кабала,което означава Получаване,защото един евреин трябва да бъде въведен в нея чрез процес на посвещение и има процес на подбор.Следователно това е езотерична или скрита традиция.Кабала е известна още като „Скритото учение на Мойсей“. Именно в Кабала откриваме,че истинската идентичност на човек е Бог или Айн Соф.Юдаизмът е религия с богата традиция на пророчества и дълъг списък от пророци,които са говорили словото на Бог като стават едно цяло с ума на Бог.

Всеки е Бог е истината зад християнството.

В християнството идеята за божествеността на Исус е централен принцип, т.е. Исус е Бог. Идеята,че всеки е Бог в християнството като цяло се счита за силно еретична и в някои случаи дори наказуема със смърт.Първоначалното послание на Исус е,че всеки е Бог,но тази истина е потисната с изграждането и развитието на религията.

В Евангелието на Йоан е описана случка в която Исус е щял да бъде убит с камъни до смърт от своите събратя евреи,тъй като твърди,че е Бог.В своя защита той казва:

„Не е ли написано във вашият закон„Казах, че сте богове“

Значението е,че той не само твърди,че самият той е Бог,но и всеки друг е.

В ранната християнска литература,която е изключена от Библията се откриват допълнителни доказателства в подкрепа на идеята,че посланието на Исус е за една универсална божественост.В Евангелието на Тома,което много учени смятат за по-точен източник на думите на Исус от Библията,той казва:

„Който пие от устата ми ще стане като мен и аз ще стана като него и скритите тайни за него ще бъдат разкрити.“

Всеки е Бог е истината зад исляма

Повечето мюсюлмани в този свят,85% или повече принадлежат към основното разделение в религията известно като сунитски ислям.Думата сунити произлиза от арабската дума сунна,която означава навик или редовна практика.Записването на сунната е предислямска арабска традиция и когато арабите приемат исляма те пренасят традицията в религията.Сунната на Пророка Мохамед включва негови конкретни думи, навици, практики и мълчаливи одобрения,т.е. обичаите на Пророка.Съответно като своето определение,този клон на исляма има преобладаващ фокус върху външните и видими аспекти на религията.Поради това не е изненада ,че в сунитският ислям идеята,че всеки е Бог,би се считала за ерес.Съществуват обаче други клонове на исляма,където акцентът е по-скоро върху мистичното,например различните суфитски ордени, шиити,Исмаили,друзи.Именно при тях откриваме батин или скритите значения на Корана и казаното от Пророка Мохамед.Някои от тези скрити и езотерични истини се съдържат в ключовите думи на Пророка Мохамед:

„Който някога знае себе си,знае Бог.“

Възможно е да има неяснота по отношение на смисъла на това твърдение. Други думи на Пророка Мохамед намиращи се в това,което се нарича Хадити(думи на Пророка Мохамед извън Корана) са:

„Човекът е мистерия и аз съм негова мистерия,защото аз съм самият той и той е самият аз.

Всеки е Бог е истината зад индуизма

Идеята,че всеки е Бог е по-забележителна в индуизма отколкото при  другите световни религии.Тази вяра в никакъв случай не е общоприета от всички индуисти нито в сегашно време, нито в историята.Във ведическата традиция идеята,че истинската идентичност на човек е Бог се нарича Адвайта Веданта.Това е широко разпространена вяра в индуизма,макар и не толкова широко разпространена колкото прераждането.Най-пълният си израз намира в Тантра.

В древната индуистка литература наречена Упанишади идеята,че всеки е Бог е добре описана,а също така и в книгите Брахма сутра и Бхагавад гита.В класическата индуистка концепция Атман (душата на човек) и есенцията на Бог(Брахман) са едно и също нещо.Мъдрецът трябва да разбере идеята за висшата същност в ядрото на всички неща,подобно на дъба, който се съдържа в жълъда.По този начин нашето физическо същество и външния обективен свят е проява на Бог.Ние вярваме,че съществуваме във физическите си тела отделно от останалата част на Вселената,но ако видим нещата такива каквито са в действителност ще осъзнаем,че сме Бог.В индуизмът откриваме не само  вярата,че всеки е Бог,но и разработени философски и метафизични учения за да се разбере и осмисли тази истина.

В индуизмът обаче има клонове и школи,които активно отричат ​​идеята,че всеки е Бог,например Бхакти.Те практикуват преданата форма на духовност съсредоточена в почитането на Аватар,което означава проява на Божеството.Примери за Аватари са Кришна и Рама.Това е подобно на почитането на богочовека Исус Христос в християнството.Въпреки това идеята,че всеки е Бог е по-очевидна в индуизма отколкото в другите световни религии. 

Всеки е Бог е истината, която стои зад будизма

Идеята,че всеки е Бог е по-неясна в будизма,тъй като Буда решава неговият акцент да е друг и той отрича да е Бог.

Как можем да съгласуваме тези факти с твърдението,че истината зад будизма е идеята,че истинската идентичност на човек е Бог?

Ученията на Буда за прераждането и празнотата сочат към паралелни учения в индуизма.Учението му за прераждането е изменение на съществуващата идея за прераждането,с уточнението на Буда,че няма индивидуализирана душа,вечен аз както е в индуизма и християнството.Будисткото учение Анатман:няма душа ,няма себе си(аз) пряко води до индуистката представа за илюзорния Атман или себе си,която изчезва при единение с Брахман.При суфизма съществува фана,което означава унищожаване(угасване) на Аза в Бог.Учението за прераждането казва,че няма себе си или душа,защото ние сме празнота,която е израз на Върховното и затова животът ни,миг след миг е последователност от прояви на Празнотата и поредни прераждания с точни детайли на следващото прераждане,точно посочени от съществото,което само по себе си е аспект на Празнотата.

В учението на Буда – сунята има съответствие с съществуваща идея в индуизма,която е свързана с идеята,че всеки е Бог.На санскрит сунята означава празнота.Идеята на Буда е,че обектите и нещата във физическия свят съществуват само като изяви и че зад това повърхностно проявление не стои нищо,т.е. всичко в материалния свят е празно от реално съществуване и е илюзорно.Това напълно съвпада с идеята за Мая в индуизма,която също отстоява илюзорния характер на физическата реалност.Вярата,че съществуването е с основа във физическата вселена състояща се от материя е това,което ни пречи  да приемем идеята,че нашата истинска идентичност е Бог. Сунята в будизма и Мая в индуизма са ключовите идеи водещи към идеята,че всеки е Бог.

Отричането на Буда,че е Бог би могло да бъде прието като изказване в което той отрича ,че е Бог по начина,по който хората очакват да бъде Бог-един вълшебник със свръхестествени сили,който върши чудеса. Мистичното преживяване на състояние на съюз с Върховното или Бог никога не е съвпадало с популярните схващания за това какво представлява Бог.

В будизмът съществува мистичната Ваджраяна, тантрически будизъм или „диамантеното превозно средство“.Наричат я още „Скритите учения на Буда“.Тук също като в тантрическият индуизъм идеята е,че всеки е Бог.Тази форма на будизъм е малка част от будизма,но има древни корени.

 


 

 

Идеята,че истинската идентичност на човек е Бог е породила религията и е нейният извор,но за повечето хора е невероятна,защото е противоположна на това,което самите религии учат.

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s