Метод на работа

Тета методът е базиран на седем основни момента:

1. Силата на думите и мислите
2. Мозъчните вълни
3. Интуитивните способности 
4. Свободната воля
5. Силата на наблюдението
6. Заповедта
7. Създателят на всичко, което Е 

Силата на думите и мислите

Използваме ясни и точни думи , които нашето подсъзнание познава. Всяка една дума, която използваме в нашето ежедневие достатъчно дълго време се превръща в наша истина и в определен момент става подсъзнателно убеждение. И като такова то има енергийна структура, която изпращаме в пространството и по този начин проявяваме нашата действителност.

Мозъчни вълни

Мозъчните вълни вибрират на различни честоти: делта, тета,алфа,бета,гама. Намират се в постоянно движение, защото мозъкът непрекъснато произвежда вълни на тези честоти. Всичко, което правите и казвате, се регулира от тях, като във всяка ситуация една от честотите доминира.

Делта

Това е състоянието на много дълбок сън. Честотата е от 0 до 4 трептения в секунда.

Тета

Тета вълни се наблюдават в състояние на сънуване, хипноза, медитация.Мозъчната честота е от 4 до 7 трептения в секунда. Тя позволява да се свържем съзнателно с подсъзнанието, там където са складирани чувствата, убежденията, преживяванията, спомени от миналото, както и съзидателността ни, духовните ни търсения и нашите желания за промяна.В такива моменти ние преживяваме абсолютното „знание“, че Създателя е реален,просто знаем, че наистина има Създател. Когато сме в състояние тета и се обърнем към Създателя на всичко, което Е, установяваме контакт с него за да се лекуваме мигновено.

Алфа

Това е състояние на мозъка преди заспиване и след събуждане. Алфа честотата е мост между подсъзнателното и съзнателното, т.е между Тета и Бета. Тя варира от 7 до 14 трептения в секунда.
Хората, при които тези честоти не работят добре, имат проблеми с паметта. Например, ако знаете, че определен ваш сън или медитация са били много впечатляващи, но не можете да си спомните подробностите, не са се активирали достатъчно алфа-вълни. Не е имало мост между съзнанието и подсъзнанието.

Бета

Тя се използва в ежедневието,когато сме будни и активни, Варира от 14 до 28 трептения в секунда. В момента, в който четете този текст, сте в това състояние.

Гама

Това е честотата, в която мозъкът се намира, при извършване на задълбочена аналитична дейност.Честотата Гама се активира при свръх рискови ситуации, застрашаващи живота, при които се налага на момента вземане на окончателни решения. В резултат на тази висока мозъчна активност се отделят по-голямо количество бета-ендорфини. Тя вибрира с честота от 40 до 5000 трептения в секунда.

Състоянието тета-гама е най-благоприятно за мигновено изцеление. Извършвайки това чудо, мозъкът може да излъчва от 4 до 5000 цикъла в секунда. Установено е, че в критични ситуации мозъчните вълни прескачат между гама и тета, без да се генерират други честоти. Вероятно-това е естествена реакция. Гама-вълните изчезват, когато човек е под упойка. Те участват при получаване на различни сетивни сигнали от един и същи обект, който възприемаме. Изследване на невроните в зрителните центрове на мозъчната кора показва, че синхронизирането на гама-честотите свързва онези области от мозъчната кора, които са възбудени при възприемането на този обект, но не и сигналите, получавани от други обекти, като активират гама вълни при изграждането на връзката. Например цветът, формата, движението и местоположението на обекта се обработват по различен начин в зрителния център, но тези отделни негови характеристики трябва да бъдат обединени, за да се възприеме обектът в неговата цялост. Смята се, че гама честотите предоставят решението. Всъщност, процесът  е толкова ефективен, че ние дори изобщо не го осъзнаваме.

Интуитивните способности 
Чрез съзнателното навлизане в Тета честота, може да се активират енергийните центрове (чакри) и посредством тях и интуитивните ни способности. Ето защо този метод е подходящ за хора, които са решили да събудят своите интуитивни способности.

Свободната воля
Свободната воля  ни дава правото да установим връзка със Създателя на всичко,което Е.
По силата на свободната си воля, всеки от нас е това, което е в момента и ако има неща, нарушаващи хармонията му, може да ги разбере и промени в желаната от него посока.
Свободната ни воля, правото ни на избори и последствията от тях са взаимносвързани и могат да се променят и така да променяме живота си.

Силата на наблюдението
Цялата същност на Тета методът се състои в наблюдаването на процеса на изцеление, който се извършва от Създателя. Нищо в нашия свят не се извършва без някой да го наблюдава.
Когато решаваме да променим нещо в живота си и наистина го поискаме много, си го представяме „на живо“. Това задвижва огромни сили и съсредоточава духовна мощ, способна да създаде определена реалност с помощта на наблюдението. По този начин ние се съединяваме с енергията на Създателя и ставаме съ-творци на съдбата си.

Заповедта

Съзнавайки съ-творяващата сила на думите, с Тета методът ние формулираме заповед в молитвата, отправена към Създателя.
Когато изречем заповедта се задействат процеси, които липсват при обикновената молитва.
а) При заповедта вие изобщо не се съмнявате, че молбата ви ще бъде изпълнена.
б) В резултат от тази си психическа нагласа, вие премахвате всички съмнения и колебания в собствената си сила и в това, че напълно заслужавате най-доброто в живота.
Когато изричате командата и тя е приета, вие позволявате на Създателя да извърши процесите, които желаете и изпълнявате ролята на наблюдател при тяхното реализиране.

Създателят на всичко,което Е

Понятието „Създател“ за всеки човек е различно. Не е важно как ще го наречем-Бог,Аллах,Исус,Йехова,Буда,Шива,Творец,Вселена и т.н., важното е да вярваме в Него. Всеки човек има вътре в себе си Божествената синхронизация. Това е подаръка от Създателя за всички хора.

ThetaHealing ®:

Чрез Тета методът се свързваме със Създателя и проникваме в нашето подсъзнание ,опознавайки съществуващите в него програми, убеждения и чувства. Много от тях са ограничаващи и действат като спирачки на реализацията ни в живота,като:

•липса на самоуважение,самочувствие и любов към себе си

•безпокойство,стрес,депресия

•страхове,фобии

•липса на доверие в себе си и другите

•загуби на хора и неща

•здравословни проблеми

проблеми с психиката

•проблеми с килограмите

финансови проблеми

•несполучливи интимни връзки и лоши партньорски взаимоотношения

•зависимости-хазарт,секс,алкохол и др.

•трудности при откриване на призванието

Много от проблемите са тясно преплетени помежду си, но когато се направи Тета сесия може да се види корена на проблема и пътя на лечението. Обикновено хората се страхуват да застанат лице в лице със страховете, проблемите и притесненията си, но чрез този метод лечебният процес е нежен, бърз и резултатен.
Не е задължително да имате горепосочените проблеми, за да се запознаете и практикувате Тета метода.
Методът ви разкрива познанието на мигновено изкореняване на блокиращите ви стари програми и убеждения и замяната им с нови, хармонични и съзидателни модели на поведение.
Методът е изключително ценен за хората, занимаващи се във всички сфери на алтернативната и енергийната медицина, тъй като им дава основните ключове за безопасно боравене с психичната енергия.
Той е обединително звено между традиционната и класическата медицина по пътя към здравето.