Сет – за живота след смъртта

Има неограничени разновидности на опита,открити за вас след смъртта, всички възможни,но някои по-малко вероятни от други,според вашето развитие.Много общо сега, има три основни области,въпреки че изключенията и извънредните случаи могат да поемат и по други пътища.

Можете да вземете решение за друго превъплъщение. Можете да решите да се съсредоточите върху миналия си живот,като го използвате за ново преживяване, както споменахме по-рано, създавайки вариации на събитията, както сте ги познавали, като правите корекции, както решите. Или можете да въведете изцяло друга вероятностна система и това е съвсем различно от реинкарнационно съществуване. В такъв случай ще оставите всички мисли за непрекъснатост на времето.

Сега, някои индивиди, някои личности предпочитат жизнена организация, обвързана с минало, настояще и бъдеще в привидно логична структура и тези лица обикновено избират прераждането. Други наивно предпочитат да преживяват събитията по изключително интуитивен начин, като организацията се осигурява от асоциативните процеси. Те ще изберат система от вероятности за следващото си основно начинание.

Някои просто намират физическата система не по техен вкус и по такъв начин я напускат.Това обаче не може да бъде направено, докато веднъж избраният реинкарнационен цикъл не бъде завършен, така че последният избор съществува за онези, които са развили способностите си чрез реинкарнация, доколкото е възможно в тази система.

Някои, които за завършили с реинкарнацията могат да изберат да се върнат отново в този цикъл като учители и в такива случаи винаги е налице известно разпознаване на по-висока идентичност.

Сега, има един междинен етап на относителна нерешителност,среден план на съществуване – зона за почивка,така казано, и именно от тази зона се осъществява най-много комуникация от роднини. Това обикновено е нивото, което се посещава от живите в проекции в състоянието на сън.

Преди времето на избора обаче има период на самопроверка и пълната ви история става достъпна за вас. Вие разбирате естеството на съществуването и ви съветват другите части на това съществуване,по-напреднали от вас самите.

Ще станете наясно с другите си реинкарнационни аз, например. Ще има емоционални връзки с други личности, които сте познавали в минали животи и някои от тях може да заменят отношенията ви в непосредствено миналия живот. Това е място за срещи за хора от вашата собствена система.

Всички необходими обяснения се дават на тези, които са дезориентирани. На тези, които не осъзнават, че са мъртви, се казва тук за истинското им състояние и се полагат всички усилия за освежаване на енергията и духа им. Това е време на изучаване и разбиране. Именно от тази област някои смутени личности имат тези мечти да се върнат във физическата среда.

Това е място за търговия между системи, така да се каже. Условията и развитието са важни, а не продължителността на престои на човек в тази област. Това е посредническа стъпка, но важна. Във вашите сънища вие сте били тук.

Сет (Джейн Робъртс), „Сет говори“, сесия 540.