Сет – За мислите и емоциите

 

work-985543_1920

 

Всяка мисъл или емоция съществува като електрическо действие в ума. Действието се трансформира и превежда, и се изпраща до мозъка,където директно се усещат ефектите му,а след това мозъкът инициира реакции.Мислите и емоциите обаче бидейки независими не са ограничени или задържани във физическото тяло.Физическите бариери на кожата например,физическите ограничения на тази структура не съществуват и не се разпознават от мислите или емоциите.Те разпознават само електрическите системи.

Всеки индивид е обсипван,така да се каже,с безброй такива електрически действия постоянно.Той приема само онези,които са взаимно привличащи се и обикновено не е наясно с техния възможен произход извън неговата собствена система.Фактът,че мислите и емоциите имат действителност извън субективния смисъл може да изглежда ужасяващ за някои.Докато фактът не бъде приет, човешката физическа структура никога няма да бъде разбрана.

Положителното и отрицателното мислене са повече от обрат на фраза.Измеренията наистина съществуват в това електрическо поле,за което говорих и трябва да се разбере,че аз говоря за независимо електрическо поле,а не за слабите,очевидни електрически ефекти,които могат да се наблюдават в мозъка или нервната система.Електрическата реалност на емоциите и мислите представлява мисловно измерение,което е напълно пренебрегвано и в него има други измерения,така както във вашето поле има видимо пространство и време, височина и дебелина,така в електрическата система има интензивност и това, което ще нарека космическа реалност,електрическа маса и потенциал,което е различно от интензитет и полярност.

TES3 ,сесия 123, 20 януари 1965 г.