Сет – За болестите

 

Nine

 

Физическато неразположенние има за цел да напомни на личността за вътрешния проблем,който стои зад него.  

Сет: Азът се опитва да реши конкретен проблем.Но правейки го по този начин това може да завърши с физическо неразположение.Физическото неразположение има за цел да напомни на личността за вътрешния проблем,който стои зад него.Затруднението ще бъде изчистено,когато вътрешния проблем е изчистен. Сега,ако вместо това се използва лекарство за камуфлиране на неразположението или по вашите термини да го излекува, да се отърве от него, вътрешният Аз изпада в недоумение,защото знае,че проблемът не е решен.макар че симптома е изчезнал.Лекарството използвано да лекува тялото, може в много случаи да затъмни проблема и да обърка както тялото,така и ума. Друго заболяване ще излезе,което символично и съвсем практически ще осъществи проблема във вашата реалност.Така пациентът ще получи друго неразположение.

Ако това неразположение също се затъмни или излекува чрез лекарството, каквото и да е то, тогава вътрешният Аз е в допълнително затруднение и ще продължи да се опитва да материализира проблема за да може да бъде решен. Комуникацията между умствената,психическата и физическата част на съществото в такива случаи може да се помрачи.

Сега, това не винаги важи : за някой с тежки затруднения, който вярва в ефективността на вашите лекари,може да му се даде чудно лекарство и да повярва в него,така че когато симптомите са напълно унищожени,той да е убеден във факта на вътрешната помощ и затова да се почувства достатъчно сигурен да реши вътрешния си проблем. В такъв случай обаче той е използвал ефективно лекарството за да лекува ума и тялото си. Лекарството не го е направило.

Това не означава,че не можете да се възползвате от такива лекарства.Това означава, че когато го правите, вие все още оперирате в рамката на реалност, която все още и до известна степен ви разделя от реалността на вашето собствено същество.

 

ESP, Учебна сесия,5 февруари 1974 г.