Какво забравиха хората

 

 

Хората забравиха кои са всъщност.

Бог с амнезия.Човек е създаден по образ и подобие на Бог и го забрави тотално.Може би нямаше да пиша днес,ако не беше цялата тази психоза в момента с коронавируса-Covid-19.Няма никакви болести, още повече пък заразни,защото всички те са вярвания предизвикващи емоции и възприятия,които не са в синхрон с Източникът.Когато човек го разбере и осъзнае, разбира,че винаги може да коригира себе си,т.е.да се изравни с източника си и с неговата вибрация.Разбира се може и винаги да се изравни с вярването,че нещо е заразно и да го преживе щом така иска или ако му е необходимо.Но тези,които разбират,че силата е винаги в и с тях ,може да изберат да преразгледат вярванията си.Няма нито едно човешко същество,което да е по-слабо или по-силно от друго.Всички са еднакво овластени и точно затова всеки живее вярванията си.Защо толкова лесно хората се прикрепват към вярвания,които са по-скоро негативни не знам ,но със сигурност ни служи по някакъв начин,което пък показва,че в крайна сметка е положително.И в момента едни ще станат“велики“,защото са „спасили“ други,някои ще изберат да „умрат“.някой ще „измислят“ всякакъв род конспирации ,а пък може и да ги преживеят.Зная,че светът е перфектен ,пиша за тези на които това ще послужи по начин,какъвто те решат,че е добър за тях.Човек не се разболява от нещо отвън,но е толкова могъщ,че може да прожектира мисъл-форми.

Всичко е неутрално,ние сме тези,които решаваме какво е за нас-положително или отрицателно и го изживяваме по този уникален начин.

Спомнете си кои сте и не си задавайте въпроса ЗАЩО .

Всичко се случва през нас за нас.


Избрах да сложа снимка на символът на София ,който както всичко друго за едни е прекрасен,а за други не. За мен е прекрасен.В него виждам символ на слава,мъдрост,щастие,изобилие, въплатени в София.

#ОбичамСoфия  #Растенонестарее

 

640px-Sofia_statue,_Sofia

 

 

© Даниела Илиева,2020