ThetaHealing ®

 

Тета лечение® е метод създаден от Ваяна Стайбъл през 1995 г. Тя е посветила живота си да го разпространява,обучавайки  практикуващи и преподаватели работещи в над 150 държави по света.

Тета Хилинг® е една от най-мощните техники за енергийно лечение в света.

ТhetaHealing® е медитативна техника и духовна философия, обединяваща в себе си квантова физика, клетъчна и молекулярна биология, психология и духовни практики с цел изцеляване на тяло, дух и съзнание. Учи ни как да се съединим със Създателя на всичко,което Е ,за да проявяваме свободната си воля, да изчистим негативните си убеждения, за да живеем един щастлив и пълноценен живот. Изключително лесна за овладяване, всеки може да я практикува без значение пол, раса, религия или социален статус. Важното е да вярва, че съществува висш разум (Бог, Вселена), с който може да се осъществи връзка.

ThetaHealing ® надхвърля всички религии ,защото приема всички тях.

Тета състоянието позволява мигновено да се променя действителността, независимо дали става дума за физическо, духовно, емоционално изцеление или проявление и изобилие ,създавайки положителен начин на живот.

Името на ThetaHealing® идва от мозъчните вълни Тета ,които всеки един от нас практикува ежедневно в състояние на сън или дълбока медитация.Те са вход към нашето подсъзнание,където се съхраняват нашите спомени и чувства,които без значение от кого са възприети управляват и оформят живота ни.Там се намират причините за проблемите ни и там се намира пътя към тяхното отстраняване.

С помощта на ТhetaHealing®, всеки човек може да се самоизлекува даже от най-страшните болести или да помогне на други да се излекуват. Чрез ТhetaHealing® всяка една област от живота ни може да бъде променена и подобрена в желаната от нас посока. Няма сфера от човешкият живот, която да не може да се повлияе благоприятно с помощта на ТhetaHealing®.

Методът ThetaHealing® може да бъде описан като едно постижимо чудо,което ще промени вашия живот завинаги.

 ThetaHealing® ще ви покаже, че всичко е възможно,ако вярвате.Тета медитация